Skylar Grey – Stand By Me (official)

♪ ♪ ♪ WANNEER DE NACHT IS GEKOMEN ♪ ♪ EN HET LAND DONKER IS ♪ ♪ EN DE MAAN IS HET
ENIGE LICHT DAT WE ZULLEN ZIEN ♪ ♪ NEE IK ZAL NIET BANG ZIJN,
NEE IK ZAL NIET BANG ZIJN ♪ ♪ MAAR ZO LANG ALS JE
STAAT, STA BIJ MIJ ♪ ♪ ZO DARLIN', DARLIN',
STAND BY ME, ♪ ♪ OH STAND BY ME ♪ ♪ OH STA, STAND
BY ME, STAND BY ME ♪ ♪ ALS DE HEMEL DIE
WIJ KIJKEN ♪ ♪ ZOU MOETEN TUIMEL EN VALLEN ♪ ♪ OF DE BERGEN MOETEN
AFBREIDEN NAAR DE ZEE ♪ ♪ IK ZAL NIET HUILEN, IK ZAL NIET HUILEN,
NEE IK ZAL GEEN TRAAN VERSCHENEN ♪ ♪ ZO LANG JE
STAAT, BLIJF MIJ ♪ DUS DARLIN', DARLIN',
STAND BY ME, ♪ ♪ OH STAND BY ME ♪ ♪ OH STAND NU,
STAND BY ME ♪ ♪ WANNEER JE IN PROBLEMEN BENT, BLIJF
JE NIET BIJ MIJ, ♪ ♪ OH STAND BY ME ♪ ♪ OH STAND NU,
STAND BY ME ♪ ♪ STAND BY ME ♪ ♪ ♪