Kind Leren Fietsen (wat Kan Een Kind Tussen 4-12 Jaar?) | Elk Kind Veilig Op De Fiets

Kinderen ervaren de verkeerswereld
heel anders dan volwassenen. Wat zien kinderen nou precies? Zowel jongere als oudere kinderen zien
de verkeerswereld letterlijk anders. Dat gaan we vandaag testen. Wat doet het gedrag van kinderen
precies, en wat kun je daarmee? Waar moet je op letten als een kind
voor het eerst gaat fietsen? Daar gaan we het vandaag
over hebben. Voordat kinderen zelfstandig kunnen
deelnemen aan het verkeer… moeten ze ongeveer
10.000 fietsuren maken. Dat is enorm veel,
zeker voor jonge kinderen. Daarom is het heel belangrijk dat ze al
vroeg deelnemen aan het verkeer… en al vroeg kennismaken
met de verkeerswereld. De hersenen van kinderen
zijn nog volop in ontwikkeling. Hun motoriek en hoe ze
de verkeerswereld letterlijk zien… verschilt heel erg per leeftijd. Daarom gaan we het hebben over
kinderen t/m 8 jaar en vanaf 8 jaar. Kinderen van 4 tot 6 kunnen nog niet
zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Ze kennen de verkeersregels
nog niet goed… en kunnen zich slecht verplaatsen
in andere verkeersdeelnemers. Ze begrijpen nog niet hoe die andere
weggebruiker naar de situatie kijkt.

Wat oudere kinderen, van 6 tot 8,
kennen de verkeersregels al wat beter. Die hebben ook wel wat meer
ervaring in het verkeer. Ze kunnen nog wel onvoorspelbaar
reageren op onverwachte situaties… die ze nog niet goed kennen. Jonge kinderen kunnen lastig
de snelheid van een auto inschatten. Een auto die dichterbij komt,
verandert namelijk niet van vorm. Je ziet alleen de wielen bewegen
en dat zien kinderen niet zo goed. Ze kunnen wel beter inschatten
hoe snel een kind dichterbij komt… omdat ze daar
meer ervaring mee hebben. Oudere kinderen,
dus vanaf 6 jaar ongeveer…

Kunnen wel beter inschatten
hoe snel een auto dichterbij komt. Het gehoor van jonge kinderen
is op zich prima. Maar ze kunnen soms lastig inschatten
waar het geluid precies vandaan komt… en wat het dan is,
dus of het van belang is. Daardoor reageren sommige kinderen
dus trager of helemaal niet op geluid. Dan hebben we nog een aantal tips. Het is vooral belangrijk dat kinderen
veel ervaring opdoen in het verkeer. Neem ze niet mee
op de achterbank van de auto… maar ga regelmatig fietsen
of lopen met je kind. Bijvoorbeeld naar school
of naar de winkel. Kies daarbij af en toe
voor een andere route… zodat ze zo veel mogelijk verschillende
verkeerssituaties leren kennen. Jonge kinderen van 4 tot 6… hebben letterlijk een smaller gezichtsveld
dan volwassenen.

Ze hebben een soort tunnelvisie. Laten we eens kijken
hoe dat er precies uitziet. Ik heb daarvoor Lotta en Noa
meegenomen. En die auto. Het werkt als volgt:
die auto komt straks aanrijden. Lotte en Noa moeten
rechtdoor blijven kijken. Zodra ze de auto vanuit hun ooghoek
zien, mogen ze op de toeter drukken. Ze blijven daarbij wel vooruit kijken. De conclusie uit deze test is dat oudere
kinderen 'n breder gezichtsveld hebben. Zij zien de auto eerder aankomen. Kinderen kunnen soms helemaal
opgaan in hun spel. Als ze dan bijvoorbeeld
met een bal aan het spelen zijn… en de bal rolt de straat op, hebben ze
geen aandacht meer voor het verkeer. Dat gebeurt ook als ze een vriendje
aan de overkant zien staan… en daarnaar zwaaien. Wat een kind heeft geleerd
op een bepaalde kruising… kunnen ze goed onthouden
voor die kruising.

Maar als ze dan in een andere
verkeerssituatie staan… waar een soortgelijke kruising is… kunnen ze niet altijd terughalen
wat nou precies de regels waren. Omdat ze dat echt aan die andere
specifieke situatie koppelen. Dan kan het zijn dat ze schrikken
van een onverwachte situatie… of even niet meer weten
hoe ze zich precies moeten gedragen. Dat betekent ook dat kinderen
wat langer kunnen doen… om te bepalen wanneer ze
nou precies over kunnen steken. Als kinderen wat ouder zijn,
zo vanaf 8 jaar… kennen ze de verkeersregels
een stuk beter. Ze hebben al veel meer ervaring in het
verkeer, kunnen ook beter fietsen… en kunnen zich ook beter verplaatsen
in andere weggebruikers. Kortom: ze kunnen wel
zelfstandig op de fiets… maar ze zijn ook nog heel snel afgeleid.
Van onverwachte situaties bijvoorbeeld. De wat oudere kinderen,
ongeveer van 10 tot 12 jaar… kennen de regels echt goed
en begrijpen ze ook heel goed.

Maar wat je daar gaat zien,
is eigenlijk heel interessant. Daar gaan de jongens
en de meisjes wat verschillen. Jongens nemen over het algemeen
wat meer verkeersrisico's. En die onderschatten verkeersrisico's,
waar meisjes dat juist niet doen. Meisjes zijn al wat sneller
en wat verder ontwikkeld. Je ziet ook dat de sociale norm en het
groepsgedrag een grotere rol krijgen. Kinderen gaan het steeds belangrijker
vinden wat andere kinderen doen… en wat andere kinderen
belangrijk vinden… in plaats van dat ze kijken
naar de regels. Blijf aan kinderen benadrukken
waarom het zo belangrijk is… om rekening te houden met anderen. Maar ook waarom het zo gevaarlijk is
om te bellen of te appen op de fiets. Of kijk even mee naar de volgende test. We gaan de app-test doen.
Ik heb hier een parcours uitgezet.

Noah gaat dat zo dadelijk fietsen. Een keer normaal en een keer
terwijl ze een appje probeert te sturen. Laten we eens kijken
wat het verschil is. Dat ging best goed. Laten we kijken
hoe dat gaat als je een appje stuurt. Conclusie van deze test: appen
op de fiets blijkt best wel lastig. Kinderen moeten dus nog veel ervaring
opdoen in het verkeer… en hebben nog veel te leren. Ze moeten onder andere nog leren hoe
het is om 'n andere weggebruiker te zijn.

En zich daarin leren verplaatsen. Kinderen maken nu eenmaal fouten
en reageren af en toe onverwacht. Juist daarom is het belangrijk
om als automobilist… rekening te houden
met onverwacht gedrag van kinderen. Heb je nog vragen?
Zet ze in de comments. Wil je meer weten
over fietsveiligheid bij kinderen… check dan een van de andere video's.
Doeg..