5 Fakten über Die Erfolgsstory Der Alten Ägypter | Mrwissen2go | Terra X

Hallo, welkom bij deze video. In deze video vertel ik je in vijf weetjes, waarom de geschiedenis van het oude Egypte waarschijnlijk het grootste succesverhaal van de mensheid is. Geen rijk bestond meer – namelijk een ongelooflijke 3000 jaar – en geen enkele was zijn tijd zo ver vooruit. In Egypte ontstaat voor het eerst iets dat ons vandaag de dag soms op de zenuwen werkt: de bureaucratie. Maar het is het geheim van het succes van vroege geavanceerde beschavingen. Honderden, duizenden moeten aan een project werken, zoals een irrigatiekanaal, vervullen zeer verschillende functies en moeten allemaal gevoed worden. Dit vereist een complexe organisatie. Contracten, wetten, belastingen, kortom, het begin van wat we tegenwoordig een staat noemen.

En wat associëren we tegenwoordig met een staat? Officier! En die zijn er genoeg in het oude Egypte. Vind hem hier leuk Sebek-em Saf. Een ambtenaar die ongeveer 3700 jaar geleden leefde. mevrouw dr. Hölzl, vandaag zou je er niet aan denken om een ​​standbeeld op te richten voor een ambtenaar, zelfs toen niet. Dat zegt veel over de glamourfactor, nietwaar? Specifiek over de glamourfactor van deze officier. Dat kun je zien door naar de maat te kijken. Hij is bijna levensgroot. Het was eigenlijk het voorrecht van een koning om levensgrote beelden of meer dan levensgrote beelden te maken. Het tweede dat hier meteen in het oog springt, is natuurlijk deze corpulentie – de buik.

Ook een teken in Egypte voor voorspoed, voor rijkdom, voor grote reputatie. Een belangrijk man in die tijd, zoals ambtenaren in het algemeen, zou je kunnen zeggen. Wat waren de taken van een officier? In Egypte werd praktisch al het leven bestuurd door ambtenaren, en praktisch elk gebied van het leven werd gereguleerd door ambtenaren en werd dienovereenkomstig genoteerd en opgeschreven. Ambtenaren zijn de geheime macht in de staat. Ze beheren de farao belastingen, zorgen voor orde en delen voedsel uit aan de mensen. Maar de Egyptische staat zou vastzitten zonder een baanbrekende uitvinding: hiërogliefenschrift.

Ontwikkeld rond 3000 voor Christus door een onbekend genie. Onder de ambtenaren staat de griffier vrij hoog. Toen werd er gezegd: word een schrijver, dan blijven je ledematen soepel en je handen zacht en blijf je nooit arm. Meer dan 90 procent van de oude Egyptenaren is analfabeet. Het schrijven van de gecompliceerde karakters wordt als een hoge kunst beschouwd. Het begint allemaal met een paar pictogrammen, bijvoorbeeld een piramide, gans of de zon. Maar het geniale is: de picturale symbolen en de geluiden waar ze voor staan, kunnen oneindig gecombineerd worden. De gans staat voor de klank "Sa" en de zon voor de klank "Ra". Sa-Ra betekent "zoon van de zonnegod". Uiteindelijk zijn er meer dan 7000 karakters. Talloze teksten zijn bewaard gebleven, uitgehouwen op de muren van tempels en paleizen. Een zee van schrijven vol feiten, mythen en verhalen. Het ontcijferen van de mysterieuze tekens is nog niet zo lang geleden. Want met de val van het faraonische rijk zo'n 2000 jaar geleden ging de kennis van het schrijven verloren.

Toen zorgde een toevallige vondst rond het jaar 1800 echter voor het keerpunt. Tijdens de veldtocht van Napoleon in Egypte zou een officier tijdens het paardrijden over een grote zwarte steen zijn gestruikeld. De basaltkolos zal geschiedenis schrijven. Waarom? Want op de Rosetta Stone vernoemd naar de plaats waar het werd gevonden, een tekst in hiërogliefen en in het Grieks. Met behulp van deze parallelle tekst konden de hiërogliefen worden ontcijferd. Een groots moment in het onderzoek naar de oudheid. We zijn haar bijna alles verschuldigd wat we vandaag weten over de Egyptische beschaving. Ongeveer 300 farao's staan ​​op de Egyptische kroningslijst. En onvoorstelbaar, maar waar: er zit meer dan 2500 jaar tussen koning Cheops en de laatste farao Cleopatra, dat is meer dan tussen nu en de geboorte van Christus.

De naam farao komt van het Egyptische woord piraah – "groot huis" – genoemd naar het paleis van waaruit hij regeert. De farao is de absolute heerser, rechter, generaal en hogepriester. Als je de koning wilt benaderen, dan alleen door "de aarde te kussen". Zijn kleding en insignes moeten duidelijk maken dat de farao een god is onder de mensen. De dubbele kroon vertegenwoordigt zijn macht over Boven- en Beneden-Egypte. Kruisheren en dorsvlegel zijn de belangrijkste insignes. Zo garandeert de farao dat de goddelijke orde altijd behouden blijft – zowel in deze wereld als in het hiernamaals. De dagelijkse routine is tot in het kleinste detail geregeld, niets wordt aan het toeval overgelaten. Vroeg in de ochtend gaan we naar het bureau: Zaken doen met de overheid, zoals het plannen van bouwprojecten, het ontvangen van diplomaten of het ondertekenen van wetten.

Een groep lijfartsen zorgt voor het welzijn van de farao. Van de "bewaker van het oog" tot – letterlijk – "bewaker van de anus" – de koninklijke billen. Uiterlijk na zonsondergang begint het einde van het werk van de farao. Dan verandert de heerser, aanbeden als een god, in een particulier. Thuisverhaal bij de familie Farao. In de regel brengt de farao de avonden door met zijn gezin. Naast zijn koningin heeft hij altijd meerdere concubines.

Veel vrouwen, navenant veel nakomelingen. Ramses II zou meer dan 200 kinderen hebben gehad. Nieuwsgierig: om de "zuiverheid van de dynastie" te waarborgen, zijn broer en zus in koninklijke kringen getrouwd. Zelfs vaders trouwen met hun dochters of grootvaders met hun kleindochters. In de loop van de millennia hebben de Egyptenaren de kunst van het mummificeren geperfectioneerd. Alleen ingewijden kennen de geheime techniek en recepten, ze geven ze mondeling door van de ene generatie op de andere. De procedure duurt 70 dagen. De doden worden gezalfd met een mengsel van harsen en oliën en gewikkeld in linnen verband.

Daarvoor worden de inwendige organen en de hersenen verwijderd en wordt het lichaam gedroogd met natriumzout. Het hart, als zetel van de ziel, blijft in het lichaam. Een scarabee met magische formules moet de dode man beschermen op zijn reis door de onderwereld. Alleen met een zuivere ziel en een licht hart kan de overledene hopen op het eeuwige leven. Zijn daden wegen mee in het oordeel van de doden. Hiervoor wordt het hart gewogen tegen de pen van Maat, de godin van gerechtigheid en wereldorde.

Als het zwaar is van zonden, wordt de dode man voor de kannibaal geworpen. Als het zo licht is als de veer van Maat, ligt de weg naar de eeuwigheid open. Sommige farao's nemen hun geliefde huisdieren, zoals katten en honden, mee naar het hiernamaals. Ook zij zijn artistiek gemummificeerd. In de depots van veel musea getuigen tientallen dierenmummies van deze traditie. De onderzoekers van het German Mummy Project uit Mannheim houden zich vooral bezig met menselijke mummies. De zoon van een gemeentesecretaris zou in de sarcofaag liggen. Wetenschappers willen weten hoe oud hij was, wat hij at en hoe hij stierf. Om dit te doen, schuiven ze de mummie in een ultramoderne computertomograaf. Doorschijnend in plaats van opensnijdend. De mummie is een man. Hij was 30 jaar oud. Alleen, zou je denken. Maar in het oude Egypte komt dat overeen met de gemiddelde levensverwachting. Hij was goed gevoed en had behoorlijk goede tanden.

Bijzonder, want de meeste Egyptenaren hadden in die tijd last van tandbederf. Professor Rosendahl, u kunt mummies lezen als een boek. Wat heb je geleerd over de levensomstandigheden van deze man? Wat heb je daar ontdekt? Na, zoals we de mummificatie zien, was het iemand afkomstig uit de hogere klassen. Dat gezegd hebbende, hij kon zich ook een goede mummificatie veroorloven. Er waren mummificaties van de eerste, tweede en derde klasse, zoiets als dure auto's of goedkope auto's. De man was zeer goed gebalsemd, gemummificeerd, de hersenen verwijderd, inwendige organen verwijderd, ledematen netjes ingepakt. Hieruit blijkt dat hij toch niet zo'n arme man was. Je hebt iets meegenomen dat wat ouder is. Een container met "Mumia Vera" erop geschreven.

Wat zat erin? Dit is een apothekerspot uit de 19e eeuw. "Mumia Vera" – bevatte een geplette Egyptische mummie. Het was zo'n geloofd wondermiddel dat tot ver in de 20e eeuw werd verkocht. Maar je moest erin geloven. Kannibalisme, je zou ook kunnen zeggen… ja, kannibalisme. Je hebt mensen gegeten. Ja. Als je hier naar de beelden kijkt, krijg je de indruk dat ze toen allemaal naakt of in ieder geval halfnaakt waren. Maar dat was natuurlijk niet het geval, ze hadden toch al kleren? Natuurlijk hadden ze kleren. Kleding was ook een statussymbool, maar er waren ook rages dat vrouwen zo'n enkellengte hebben, nauwsluitende gewaden, met een kraag gemaakt van verschillende stenen of faience. Helaas is dit niet meer te zien op het beeld, dat oorspronkelijk beschilderd was. Daarom ziet het er vandaag een beetje kaal uit, omdat er geen kleur meer op zit, althans in de meeste gevallen. Wat je hier ook ziet is dat de vrouw haar arm achter de rug van de man legt. Wat zegt dat over de maatschappelijke positie van vrouwen of over de verhouding tussen mannen en vrouwen in het algemeen? In Egypte was er gelijkheid tussen de seksen.

Dat zie je hier heel mooi in dit voorbeeld. Het is een grafbeeld van een man, maar hij is hier met zijn vrouw afgebeeld. De vrouw wordt even groot getoond als de man, altijd een teken van belangrijkheid onder de Egyptenaren. Vrij geavanceerd. Hadden vrouwen dezelfde rechten, bijvoorbeeld ook als het ging om het kiezen van een beroep? Er waren verschillende sferen. De man had de baan en ging naar buiten. De vrouw was de "nebet per", de minnares van het huis en daar de absolute heerser. Verantwoordelijk voor het nageslacht. En dat was een heel, heel belangrijk punt voor de Egyptenaren, want de nakomelingen waren verantwoordelijk voor de zorg voor hun ouders. Niet alleen in het leven maar ook in de dood. Kinderen worden gezien als een geschenk van de goden, en in het geval van gewone mensen vooral als een belangrijke arbeidskracht. Ze moeten van jongs af aan een handje helpen. Jongens leren het vak van hun vader als landarbeider, veehoeder of visser. De meiden helpen ook mee met het veldwerk, maar dan vooral met koken, bakken of bier brouwen.

Tot nu toe, zo traditioneel. Vrouwen in het oude Egypte hebben echter meer rechten en privileges dan waar dan ook in de antieke wereld. U kunt uw eigen vermogen vervreemden, een testament opmaken, en bij een scheiding hebben ze recht op een bruidsschat en alimentatie. Toen waren er zelfs vrouwen aan de macht. Zoals koningin Hatsjepsoet, die als eerste vrouw zichzelf tot farao kroonde en verscheen in herenkleding. Of de mooie Nefertiti, die samen met haar man Achnaton regeert. Of de legendarische Cleopatra. Ze wordt beschouwd als de laatste farao van Egypte. Toetanchamon besteeg op achtjarige leeftijd de troon van de farao. Eén kind maar al getrouwd met zijn oudere halfzus Anchesenpaaton. In zijn eigen rijk is de kinderkoning slechts een marionet. De priesters en de menigte hoge ambtenaren hebben de leiding. Toetanchamon stierf op 18-jarige leeftijd. Of het nu moord, ziekte of een ongeval was, de doodsoorzaak is tot op de dag van vandaag volkomen onduidelijk. Maar de ontdekking van zijn tombe en zijn fascinerende schatten maakten hem tot de superster van Egypte: Toetanchamon, de man met het gouden masker.

In november 1922 ontdekte Howard Carter een verborgen ingang in de Vallei der Koningen. Daarachter waren vier kamers, sommige tot aan het plafond gevuld met grafgiften. De adembenemende vondst bracht Engeland en later heel Europa in een waar "Tutmania". Plotseling was Egypte een rage, vrouwen droegen sieraden in de stijl van de farao's. Op feestjes werden zelfs illegaal gekochte mummies uitgepakt in het bijzijn van opgetogen gasten. De fascinatie voor Toetanchamon is ongebroken. Zijn schatten zijn tot mei 2020 te zien in de Saatchi Gallery in Londen, op wat waarschijnlijk hun laatste wereldtournee zal zijn. 150 objecten – waarvan er ongeveer 60 voor het eerst Egypte verlieten. Vooral de alledaagse voorwerpen vind ik spannend: zijn gouden bed, of dit: een Egyptisch bordspel.

Dus tijdens zijn leven was Toetanchamon volkomen onbeduidend. Zijn wereldfaam kwam pas duizenden jaren na zijn dood. Met zijn dodenmasker wordt hij een icoon van Egypte. Tegenwoordig lijkt de doodscultus van de oude Egyptenaren ons behoorlijk lomp. Je zou bijna geloven dat ze geobsedeerd waren door de dood. Het idee van onsterfelijkheid en wat ze deden om het te bereiken vormde het leven van alle Egyptenaren. En in zekere zin zijn ze echt onsterfelijk geworden.

We spreken er tenslotte nog steeds over. Ik zou graag willen weten wat u het meest fascineert aan de oude Egyptenaren. Schrijf het gerust in de reacties hieronder. Laten we dat een beetje bespreken! En als je meer wilt weten over het oude Egypte, klik dan op de "i" hierboven. Daar vind je de hele film. Je kunt hier een video bekijken over de onopgeloste mysteries van de piramides. En direct hieronder vind je een afspeellijst voor raadsels en mysteries. Absoluut een aanrader. Klik er zeker op. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer!.